งานไม้ประดับในอาคารผู้โดยสารทางเดิน D สุวรรณภูมิ

งานไม้ประดับในอาคารผู้โดยสาร และทางเดิน D สุวรรณภูมิ