รูปสินค้าปลายี่สก

ปลายี่สก

รายละเอียดสินค้า

ราคา 1 บาท

ราคา 1 บาท ต่อตัว ขนาด 3-5 เซนติเมตร

ราคา 1.5 บาท ต่อตัว ขนาด 5-7 เซนติเมตร

ราคา 2 บาท ต่อตัว ขนาด 7-10 เซนติเมตร

สั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


รูปภาพสินค้าใกล้เคียงปลาหมอ

ปลาหมอ

ราคา 2 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงปลานิลแปลงเพศ

ปลานิลแปลงเพศ

ราคา 1 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงปลาหมอแปลงเพศ

ปลาหมอแปลงเพศ

ราคา 2 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงปลาหมอชุมพร

ปลาหมอชุมพร

ราคา 2 บาท

ดูเพิ่มเติม