รูปสินค้าไก่สามสายเลือด

ไก่สามสายเลือด

รายละเอียดสินค้า

พันธุ์ไก่สามสายเลือด อายุ 16-18 สัปดาห์  200 บาท ต่อตัว

ราคา 200 บาท

สั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


รูปภาพสินค้าใกล้เคียงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมือง

ราคา 150 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงลูกไก่สามสายเลือด

ลูกไก่สามสายเลือด

ราคา 45 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงลูกไก่

ลูกไก่

ราคา 45 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงไก่ไข่

ไก่ไข่

ราคา 250 บาท

ดูเพิ่มเติม