รูปสินค้าลูกไก่สามสายเลือด

ลูกไก่สามสายเลือด

รายละเอียดสินค้า

ลูกไก่พันธุ์สามสายเลือด แรกเกิด -5 สัปดาห์  45 บาทต่อตัว

ราคา 45 บาท

สั่งซื้อสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง


รูปภาพสินค้าใกล้เคียงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมือง

ราคา 150 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงไก่สามสายเลือด

ไก่สามสายเลือด

ราคา 200 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงลูกไก่

ลูกไก่

ราคา 45 บาท

ดูเพิ่มเติม
รูปภาพสินค้าใกล้เคียงไก่ไข่

ไก่ไข่

ราคา 250 บาท

ดูเพิ่มเติม