พันธุ์ไก่พื้นเมือง

ภาพประกอบสินค้าพันธุ์ไก่พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมือง

อายุ 16-18 สัปดาห์

150 บาท

ดูเพิ่มเติม