พันธุ์ไก่สามสายเลือด

ภาพประกอบสินค้าไก่สามสายเลือด

ไก่สามสายเลือด

อายุ 16-18 สัปดาห์

200 บาท

ดูเพิ่มเติม
ภาพประกอบสินค้าลูกไก่สามสายเลือด

ลูกไก่สามสายเลือด

แรกเกิด -5 สัปดาห์

45 บาท

ดูเพิ่มเติม