พันธุ์ไก่ไข่

ภาพประกอบสินค้าไก่ไข่

ไก่ไข่

อายุ 16-18 สัปดาห์

250 บาท

ดูเพิ่มเติม
ภาพประกอบสินค้าลูกไก่

ลูกไก่

แรกเกิด -5 สัปดาห์

45 บาท

ดูเพิ่มเติม